Kontakt

Adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

Sekretarz: agnieszka.fraska@put.poznan.pl

Skarbnik: tomasz.walczak@put.poznan.pl