Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

 

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe organizowane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu wspólnie przez Oddział Poznański PTMTiS oraz Komisję Nauk Mechanicznych i Budowlanych przy O/PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r., o godz. 12:30 w sali 139 BL przy ul. Piotrowo 5, na którym:

 

Prof. Volker Ulbricht
z TUD (Technische Universität Dresden)

oraz

Prof. Mathias Ziegenhorn
z BTU (Brandenburgische Technische Universität) Cottbus-Senftenberg

 

przedstawią dwa referaty:

 

Applied mechanics focused on numerical methods at the Technische Universität Dresden”, V. Ulbricht,

 

„Polymers as construction material from the point of view of applied mechanics”, M. Ziegenhorn.

 

Wizyta gości z Niemiec odbywa się na zaproszenie JMR PP prof. Tomasza Łodygowskiego.Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w seminarium oraz aktywnego udziału w dyskusji.

 


 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe organizowane wspólnie przez Oddział Poznański PTMTiS oraz Komisję Nauk Mechanicznych i Budowlanych, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r., o godz. 13:30 w sali 139 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Piotrowo 5, na którym:

Professor Chih-Yung Huang z National Tsing Hua University (NTHU)  - Taiwan

przedstawi referat pt:

"The development and applications of molecule-based pressure/temperature sensors in multidisciplinary engineering research."

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w seminarium oraz aktywnego udziału w dyskusji.

 


 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej VibDiag wraz z poznańskim oddziałem PTMTS serdecznie zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 17 października 2019 roku (czwartek) w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 5. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji i środowiska. Pełne informacje o konferencji zamieszczono na stronie www.vibdiag.put.poznan.pl

 

Jednocześnie informujemy, że został przedłużony termin rejestracji i nadsyłania jednostronicowych streszczeń do dnia 15.09.2019 r.

 

Komitet Organizacyjny serdecznie dziękuje Państwu, którzy dokonali już rejestracji i nadesłali streszczenia.

 

Miło nam poinformować, że czasopismo Vibrations in Physical Systems, w którym po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą publikowane pełne teksty prac w jęz. angielskim, ma obecnie 40 pkt. (poz. 27023 wg listy MNiSW) vibsys.put.poznan.pl 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji   lub telefonicznie (+48) 61 665 21 79.

 

 


 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

 

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., o godz. 13:30 w sali 139 BL, na którym:

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

przedstawi referat pt:

 

"Matematyczne modelowanie belek o przekrojach z podwójną symetrią."

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w seminarium oraz aktywnego udziału w dyskusji.

 


 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r., o godz. 13:30 w sali 139 BL, na którym:

dr hab. Janusz Jankowski

przedstawi referat pt:

"Nowy aparat matematyczny w mechanice".

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w seminarium oraz aktywnego udziału w dyskusji.