XIII NKRM 2019

XIII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki

Będlewo, 20 – 23 marca 2019 r.

 

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wraz z Zarządem Głównym ma zaszczyt zaprosić na XIII Konferencję Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki.

Celem konferencji jest integracja polskiego środowiska mechaników, a w szczególności wymiana wiedzy i doświadczeń, poznawanie tematyki prowadzonych badań, stosowanych technik, metod i narzędzi. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do nawiązania współpracy i zaowocuje wspólnymi projektami badawczymi.

Konferencja z wieloletnią tradycją odbędzie się w dniach 20 - 23 marca 2019 r. w Będlewie koło Poznania.

Patronat honorowy na konferencją objął:

Rektor Politechniki Poznańskiej,

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

 

Kalendarium:

I NKRM
Rynia
5 – 6 października 1996
II NKRM
Rynia
23 – 25 października 1998
III NKRM
Wisła
27 – 29 października 2000
IV NKRM
Wisła
14 – 16 lutego 2003
V NKRM
Wilga
8 – 10 kwietnia 2005
VI NKRM
Nowogród
15 – 18 marca 2007
VII NKRM
Rogów
6 – 8 czerwca 2008
VIII NKRM
Suchedniów
10 – 12 marca 2009
IX NKRM
Hucisko
17 – 19 marca 2011
X NKRM
Jarnołtówek
21 – 23 marca 2013
XI NKRM
Sarbinowo
18 – 20 marca 2015
XII NKRM
Supraśl
22 – 25 marca 2017

 

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte badania w obszarze mechaniki teoretycznej i stosowanej:

o   mechanika ośrodków ciągłych,

o   zmęczenie i mechanika pękania,

o   termomechanika,

o   biomechanika,

o   modelowanie w mechanice,

o   metody numeryczne w mechanice,

o   projektowanie optymalne i sterowanie,

o   mechanika materiałów,

o   zagadnienia stateczności i drgań,

o   zagadnienia interdyscyplinarne.

 

Komitet naukowy:

Zbigniew KOWALEWSKI – przewodniczący,

Witold ELSNER,

Paweł KŁOSOWSKI,

Tomasz KRZYŻYŃSKI,

Włodzimierz KURNIK,

Przemysław LITEWKA

Ryszard PĘCHERSKI,

Andrzej SEWERYN,

Roman STAROSTA.

 

 

Komitet organizacyjny:

Roman STAROSTA – przewodniczący,

Przemysław LITEWKA – zastępca przewodniczącego,

Magdalena MIERZWICZAK – sekretarz,

Tomasz WALCZAK,

Jakub GRABSKI,

Mikołaj BILSKI.

 

Kontakt:

Komitet Organizacyjny XIII NKRM 2019

dr inż. Magdalena MIERZWICZAK

Tel. 61 665 2387